/ Ochrana dat

Odpovědným orgánem z hlediska zákona o ochraně údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), je:

Ivo Brabec

Práva jako subjektu údajů
Následující kontaktní údaje můžete kdykoli uplatnit pomocí kontaktních údajů poskytnutých naším pracovníkem pro ochranu údajů:

informace o námi uložených datech a jejich zpracování,

oprava nesprávných osobních údajů,

smazání námi uložených dat,

omezení zpracování dat, pokud nemůžeme smazat vaše data z důvodu zákonných povinností,

námitky proti zpracování vašich údajů námi a společností,

přenositelnost dat, pokud jste se zpracováním dat souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu,

pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit s budoucím účinkem.

Se stížností můžete kdykoli kontaktovat orgán dozoru, který je za vás odpovědný. Příslušný orgán dozoru závisí na místě vašeho bydliště, vaší práci nebo údajném porušení. Seznam orgánů dohledu (pro neveřejnou oblast) s adresou lze nalézt na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetími stranami
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám pro jiné než uvedené účely. Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, pouze pokud:

jste dal svůj výslovný souhlas,

zpracování je nutné ke zpracování smlouvy s vámi,

zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti,

zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů,

není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů.

Vymazání nebo blokování údajů
Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a hospodárnosti dat. Vaše osobní údaje proto ukládáme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení zde uvedených účelů nebo za podmínek stanovených různými zákonnými lhůtami pro uchování dat. Po ukončení příslušného účelu nebo po uplynutí těchto zákonných lhůt budou odpovídající údaje rutinně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek
Při přístupu na naše webové stránky se informace obecné povahy automaticky shromažďují pomocí cookies. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvodit žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručování obsahu webových stránek, které jste požadovali, a jsou při používání internetu povinné. Zpracovávají se zejména pro tyto účely:

zajištění bezproblémového připojení k webu,

zajištění plynulého používání našich webových stránek,

vyhodnocení bezpečnosti a stability systému pro další administrativní účely,

zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu pro výše uvedené účely sběru dat – vaše data nepoužíváme k tomu, abychom o vás osobně vyvodili závěry,

příjemcem údajů je pouze odpovědný orgán a případně zpracovatel.
Můžeme statisticky vyhodnotit anonymní informace tohoto typu, abychom mohli optimalizovat náš web a technologii, která je za ním.

Registrace na našem webu
Při registraci k použití našich personalizovaných služeb se shromažďují některé osobní údaje, jako:

jméno,
adresa,
kontaktní a komunikační údaje – telefonní číslo, e-mail.

Pokud jste u nás zaregistrováni, můžete přistupovat k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo smazat údaje poskytnuté při registraci. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které o vás máme uloženy. Jsme rádi, že je na vaši žádost opravíme nebo smažeme, za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na konci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Použití Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále: Google). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textové soubory uložené ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. V důsledku aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude společností Google vaše IP adresa předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena pouze na server Google v USA a ve výjimečných případech je zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky a k poskytování jiných služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Účelem zpracování údajů je zhodnotit použití webové stránky a sestavit zprávy o činnostech na webové stránce. Na základě používání webové stránky a internetu budou poté poskytnuty další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalujte. Chcete-li deaktivovat Google Analytics, přidejte prohlížeč.

Kromě toho nebo jako alternativa k doplňku prohlížeče můžete kliknutím na tento odkaz zabránit sledování pomocí Google Analytics na našem webu. Na zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. Google Analytics tak v budoucnu nebude moci shromažďovat data pro tento web a tento prohlížeč, dokud bude soubor cookie ve vašem prohlížeči nainstalován.

Použití knihoven skriptů (webová písma Google)

Abychom mohli prezentovat náš obsah správně a graficky přitažlivě ve všech prohlížečích, používáme knihovny skriptů a knihovny písem, jako jsou B. Webfonty Google (https://www.google.com/webfonts/). Webová písma Google jsou přenášena do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby nedošlo k opakovanému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje rozhraní Google Webfonts nebo zabraňuje přístupu, zobrazí se obsah standardním písmem. Volání knihoven skriptů nebo knihoven písmen automaticky vyvolá připojení k operátorovi knihovny. Teoreticky je možné, ale v současné době také není jasné, zda a pokud ano, pro jaké účely – provozovatelé příslušných knihoven shromažďují data. Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Použití Map Google

Tento web používá k vizuálnímu zobrazení geografických informací rozhraní Google Maps API. Při používání Map Google také shromažďuje, zpracovává a používá data o používání mapových funkcí návštěvníky. Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v informacích o ochraně dat Google. Zde také můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany dat.

Podrobné pokyny o tom, jak spravovat svá vlastní data ve spojení s produkty Google, naleznete zde.

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo současným zákonným požadavkům, nebo provést změny v našich službách v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se poté vztahuje na vaši další návštěvu.

Otázky zplnomocněnci ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, pošlete nám e-mail nebo přímo kontaktujte osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci.

Prohlášení o ochraně dat bylo vytvořeno pomocí generátoru prohlášení o ochraně dat společnosti activeMind AG.