Foto 67, 20let   Foto 33, elektro   Foto 66, elektromodra

 Elektrotechnická výroba 

  Foto 30, potr   Foto 65, potravmodra

Výroba pro potravinářský

průmysl

  Foto 31, selekce   Foto 64, selekcemodra

Selekce

   Foto 32, rozvadece  Foto 69, rozvadecemodra

 Výroba rozvaděčů

 

 
Foto 34, ochrana   Foto 68, coting

 Lakování a zalévání

plošných spojů