Foto 67, 20let   Foto 33, elektro   Foto 66, elektromodra

 Elektrotechnická výroba 

  Foto 30, potr   Foto 65, potravmodra

Výroba pro potravinářský

průmysl

  Foto 31, selekce   Foto 71, selekce-new

Selekce

   Foto 32, rozvadece  Foto 69, rozvadecemodra

 Výroba rozvaděčů

 

 
Foto 34, ochrana   Foto 68, coting

 Lakování a zalévání

plošných spojů